Praktyka w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych

Działalność firmy: usługowa
Firma: TVP S.A.

Program to 1-3 miesięczna, bezpłatna praktyka dla studentów 5 roku lub absolwentów kierunków takich jak: Archiwistyka, Bibliotekoznawstwo, Informacja Naukowa, Historia.

Telewizja Polska poszukuje praktykantów bezpłatną praktykę/praktykę absolwencką w Wydziale Dokumentacji Aktowej Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych.

Do zadań realizowanych podczas praktyki należeć będzie:
  • przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych
  • porządkowanie akt zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej
  • przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji
  • udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym
  • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (akta kat. B) 
  • stała dbałość o właściwe przechowywanie i konserwację przejętych akt.

Komentarze
Polityka Prywatności