Programy i Projekty HR
dla studentów i absolwentów - serwis archiwalny

znalezionych: 69
ProgramOpis
MOST
Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie.
OdLOTowy Staż
Program skierowany dla studentów studiów magisterskich lub absolwentów, ambitnych, kreatywnych, odpowiedzialny, lubiący wyzwania i pracę zespołową oraz znających język angielski.
Orange graduate programme
Utworzony w 2002 roku, "Orange graduate programme" to atrakcyjny system rekrutacji zaprojektowany dla świeżych absolwentów z najlepszych szkół międzynarodowych / kursów biznesowych studiów.
Praktyka w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych
Program to 1-3 miesięczna, bezpłatna praktyka dla studentów 5 roku lub absolwentów kierunków takich jak: Archiwistyka, Bibliotekoznawstwo, Informacja Naukowa, Historia.
Praktyka z Lwem
Praktyka z Lwem jest programem płatnych praktyk skierowanym do studentów 3, 4 lub 5 roku z różnych kierunków studiów. Program organizowany jest w okresie wakacji i trwa 2-3 miesiące. Praktyki odbywają się w Warszawie lub Katowicach w ponad 30 departamentach funkcjonujących w strukturach organizacyjnych ING Banku Śląskiego.
Program absolwencki BRE Bank
Program adresowany jest do wąskiego grona uczestników, studentów 5 roku studiów wyższych lub absolwentów, którzy posiadają od 6 do 12 miesięcy doświadczenia zawodowego i są zainteresowani rozwojem w ramach struktury BRE Banku.
Program Ambasadorski Banku Pekao S.A.
Bank Pekao SA oferuje wiele możliwości rozwoju. Program Ambasadorski pozwoli zrealizować kreatywne pomysły we współpracy z ekspertami z dziedziny marketingu i PR.
Program Ambasadorski BRE Banku
Program skierowany jest studentów 2-5 roku studiów wyższych, aktywnych w środowisku akademickim. Istnieje duża szansa nawiązania dłuższej współpracy w ramach płatnego stażu.
Program Ambasadorski Citibanku
Program Citigold Associate trwa 12 miesięcy. Na początku każdy uczestnik programu uzyskuje dostęp do informatycznych systemów bankowych. Oprócz szkolenia, uczestnik poznaje swojego mentora - managera Citigold, który towarzyszy, wspiera i współpracuje z uczestnikiem podczas całego okresu Programu.
Program Ambasadorski ING Banku Śląskiego
Jest to forma współpracy pomiędzy ING Bankiem Śląskim a środowiskami uniwersyteckimi na terenie całej Polski. W trakcie rocznej kadencji wybrani studenci zostają certyfikowanymi Ambasadorami naszego banku i współpracują z nami w zakresie budowania wizerunku ING Banku Śląskiego jako atrakcyjnego pracodawcy na swoich uczelniach.
Program CEEPUS
Program CEEPUS jest pierwszym programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej, ustanowionym na podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej.Krajami członkowskimi Programu CEEPUS są: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry ora Bośnia i Hercegowina.
Program ERASMUS
Erasmus – największy na świecie program wymiany studentów. Erasmus jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników.
Program JRC - Komisja Europejska
Stażyści moga pochodzić z krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących, które obejmje strategia przedakcesyjna. Niwielka liczga stażystów może pochodzić z tzw "krajów partnerskich". Stażyści muszą biegle znać przynajmniej dwa oficjalne języki UE.
Program Kariera
Bank Pekao SA został Partnerem Wspierającym Program Kariera, organizowanego przez Polską Radę Biznesu. W tym roku oferowanych jest 7 płatnych staży w Dyrekcjach Regionów Pionu Bankowości Detalicznej.
Program Praktyk BRE Bank
Program praktyk skierowany jest do studentów, którzy ukończyli min. II rok studiów, ambitnych, zaangażowanych w realizację powierzonych zadań, samodzielnych i wyróżniających się wysoką kulturą osobistą oraz entuzjazmem.
Program Praktyk Jesiennych Shell Business Service Center
Program skierowany jest do studentów 3, 4 lub 5 roku. Praktyki odbywają się będą w okresie jesienno-zimowym (przewidziane 20 godzin pracy tygodniowo).
Poprzednie
Następne
Polityka Prywatności