Programy i Projekty HR
dla studentów i absolwentów

Działalność firmy
Branża firmy

SCOME - Program Stały ds. Edukacji Medycznej

W ramach projektów Edukacji Medycznej IFMSA studenci biorą aktywny udział w tworzeniu i ulepszaniu programów nauczania na Wydziałach Lekarskich, organizowane są Ogólnopolskie Dni Edukacji Medycznej, liczne warsztaty, konferencje.

IFMSA wychodząc naprzeciw potrzebom stworzyła w 1951 roku specjalny organ, którego celem jest promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania na uczelniach medycznych na całym świecie - Program Stały ds. Edukacji Medycznej (Standing Committee on Medical Education). Był on jednym z trzech pierwszych programów stałych powołanych do życia od początku działalności Federacji, czyli od 1951 roku. IFMSA SCOME stanowi forum dyskusji dla studentów medycyny zainteresowanych rozwojem kształcenia medycznego. Podstawowym celem tego programu jest dążenie do jak najlepszego przygotowania studentów do przyszłego zawodu i pomoc w rozwijaniu ich zainteresowań. Jednym z priorytetowych założeń jest rozwój nauczania medycyny na świecie i wprowadzenie optymalnego systemu nauczania na wszystkich uczelniach medycznych.

Komentarze

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński