Experience PwC

Działalność firmy: usługowa
Branża firmy: konsulting
Firma: PwC
Profil pracodawcy: Profil pracodawcy

Experience PwC jest interaktywnym konkursem przeznaczonym dla studentów III, IV albo V roku, studentów studiów drugiego stopnia lub absolwentów, którzy swoją zawodową przyszłość wiążą ze światem finansów, rachunkowości, prawa podatkowego czy konsultingu.

Konkurs składa się z trzech etapów: testu on-line, case study online oraz Konferencji Finałowej.

  • Podczas pierwszego etapu Twoim zadaniem jest rozwiązanie testu dotyczącego konkretnego, wybranego obszaru: audytu, podatków lub doradztwa biznesowego. Zasady są proste: jeśli udzielisz poprawnej odpowiedzi, przejdziesz do następnej części. Czas, w jakim tego dokonasz, nie ma dla nas znaczenia.
  • Następny sprawdzian polega na rozwiązywaniu case study online z dziedziny, która została przez Ciebie wybrana przed  przystąpieniem do testu. Ten etap wyłonić ma finałową 30-stkę. Osoby, które najlepiej poradzą sobie z zadaniem, zaproszone zostaną do wzięcia udziału w specjalnej konferencji.
  • Trzydniowa Konferencja Finałowa, to etap, który sam w sobie jest już nagrodą. Uczestnicy zyskują okazję by zmierzyć się ze złożonym, interaktywnym studium przypadku, w rozwiązaniu którego obok wiedzy przydatne są umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne oraz dobra organizacja pracy. Poza tym mają czas na integrację i wspólną zabawę. 
  • Konferencja stanowi tylko mały przedsmak tego, co czeka Cię podczas praktyk w PwC, którymi nagradzamy najzdolniejszych uczestników konkursu. Innymi nagrodami są atrakcyjne upominki rzeczowe i vouchery na wycieczkę.

Komentarze
Polityka Prywatności