Kurs na Kulturę

Działalność firmy: usługowa
Branża firmy: kultura
Firma: NCK

Kurs na Kulturę to program skierowany do studentów, absolwentów i młodych pracowników naukowych. Program proponuje działania wiążące się z przedsiębiorczością, aktywnością zawodową i twórczą realizowaną w sektorze kultury.

Cele programu "Kurs na Kulturę":
  • kształcenie młodych menedżerów kultury,
  • przekazanie odbiorcom wiedzy na temat aktualnych procesów zachodzących w sektorze kultury,
  • pokazanie narzędzi dla skutecznej realizacji projektów kulturalnych, jak np. umiejętności negocjowania kontraktów, tworzenia i realizacji projektów, planów marketingowych, narzędzi i strategii PR,
  • umożliwienie studentom szkół artystycznych i kierunków humanistycznych zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i specyfiki pracy w instytucjach kultury,
  • pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji kultury,
  • promowanie i wspieranie młodych naukowców, badających i opisujących aktualne i ważne zjawiska zachodzące w sferze kultury lub związane z dziedziną nauk historycznych i pokrewnych.
Elementy programu:
  • Studenckie staże w instytucjach kultury
  • Szkolenia dla stażystów z zarządzania kulturą
  • Podyplomowe Studia Marketing Kultury
  • Konkursy na prace doktorskie dotyczące problematyki kultury

Komentarze
Polityka Prywatności