Deloitte TaxTrack

TaxTrack to program praktyk dla studentów II, III, IV i V roku prawa i administracji, którzy chcą się rozwijać w obszarze doradztwa podatkowego.

Deloitte TaxTrack
Korzyści, jakie można uzyskać:
  • Możliwość odpłatnej współpracy z Deloitte już od II roku studiów,
  • stałą, merytoryczną pomoc opiekuna – pracownika Deloitte,
  • współpracę w miejscu zamieszkania,
  • elastyczny czas pracy,
  • możliwość publikacji w ogólnopolskich dziennikach,
  • uczestnictwo w programie szkoleniowym Deloitte,
  • dostęp do szerokich źródeł informacji i wiedzy podatkowej,
  • możliwość kontaktu z najlepszymi ekspertami prawa podatkowego w Polsce,
  • szansę na stałą pracę po zakończeniu studiów.

Komentarze
Polityka Prywatności