Management Trainee Program

Praktyki trwają od 3 miesięcy do 12 miesięcy i można odbywać je w ciągu całego roku w różnych działach (Badania Naukowe, Operacje, Finanse, Systemy Informatyczne, Marketing, Sprzedaż, Komunikacja, Zasoby Ludzkie).

W niektórych krajach praktyczne doświadczenie zdobywa się w pracy na różnych stanowiskach poprzez trainee program. Uczestnik może również mieć własnego mentora, który będzie towarzyszył przez pierwsze miesiące, odpowiadał na pytania.

Komentarze
Polityka Prywatności