Programy i Projekty HR
dla studentów i absolwentów - serwis archiwalny

Działalność firmy
Branża firmy
Znaleziono wszystkich: 104
ProgramOpis
Program Ambasadorski BRE Banku
Program skierowany jest studentów 2-5 roku studiów wyższych, aktywnych w środowisku akademickim. Istnieje duża szansa nawiązania dłuższej współpracy w ramach płatnego stażu.
Program Ambasadorski Citibanku
Program Citigold Associate trwa 12 miesięcy. Na początku każdy uczestnik programu uzyskuje dostęp do informatycznych systemów bankowych. Oprócz szkolenia, uczestnik poznaje swojego mentora - managera Citigold, który towarzyszy, wspiera i współpracuje z uczestnikiem podczas całego okresu Programu.
Program Ambasadorski ING Banku Śląskiego
Jest to forma współpracy pomiędzy ING Bankiem Śląskim a środowiskami uniwersyteckimi na terenie całej Polski. W trakcie rocznej kadencji wybrani studenci zostają certyfikowanymi Ambasadorami naszego banku i współpracują z nami w zakresie budowania wizerunku ING Banku Śląskiego jako atrakcyjnego pracodawcy na swoich uczelniach.
Program CEEPUS
Program CEEPUS jest pierwszym programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej, ustanowionym na podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej.Krajami członkowskimi Programu CEEPUS są: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry ora Bośnia i Hercegowina.
Program ERASMUS
Erasmus – największy na świecie program wymiany studentów. Erasmus jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników.
Program JRC - Komisja Europejska
Stażyści moga pochodzić z krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących, które obejmje strategia przedakcesyjna. Niwielka liczga stażystów może pochodzić z tzw "krajów partnerskich". Stażyści muszą biegle znać przynajmniej dwa oficjalne języki UE.
Program Kariera
Bank Pekao SA został Partnerem Wspierającym Program Kariera, organizowanego przez Polską Radę Biznesu. W tym roku oferowanych jest 7 płatnych staży w Dyrekcjach Regionów Pionu Bankowości Detalicznej.
Program Managerski BAT
Celem Programu Managerskiego jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych w British American Tobacco. Program Managerski to 2 lata pełne wyzwań i bardzo intensywnego rozwoju.
Program Praktyk Biuro Główne Reckitt Benckiser
Program oferuje płatne praktyki dla studentów 3-5 roku kierunków ekonomia, finanse, marketing, zarządzanie, znających bardzo dobrze język angielski.
Program Praktyk BRE Bank
Program praktyk skierowany jest do studentów, którzy ukończyli min. II rok studiów, ambitnych, zaangażowanych w realizację powierzonych zadań, samodzielnych i wyróżniających się wysoką kulturą osobistą oraz entuzjazmem.
Program Praktyk Jesiennych Shell Business Service Center
Program skierowany jest do studentów 3, 4 lub 5 roku. Praktyki odbywają się będą w okresie jesienno-zimowym (przewidziane 20 godzin pracy tygodniowo).
Program Praktyk Krajowych ELSA
Program Praktyk Krajowych ELSA to program praktyk trwający rok adresowany do studentów prawa i administracji.
Program Praktyk Letnich BAT
Do udziału w programie zaproszeni są studenc II-V roku dowolnych kierunków studiów
z minimum dobrą znajomością języka angielskiego, podchodzących do zadań z energią, entuzjazmem i zaangażowaniem.
Program Praktyk Letnich BP
Przyjmowani są praktykanci do wszystkich działów BP - w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez managerów. Czas trwania i zakres obowiązków określa manager działu, w zależności od rodzaju projektu. Miejscem odbywania praktyk jest najczęściej siedziba BP w Krakowie.
Program Praktyk Letnich Budimex
Praktyki w Budimeksie przeznaczone są dla: studentów od III roku, przyszłych inżynierów kierunków budowlanych kubaturowych i drogowo-mostowych, kolejowych oraz inżynierii sanitarnej.
Program Praktyk Letnich Citibank
Program Praktyk Letnich skierowany jest do studentów, którzy ukończyli trzeci rok studiów. Trwa 11 tygodni. W tym czasie studenci mają okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Banku, jego strukturą i kulturą organizacyjną.
Poprzednie
Następne
Polityka Prywatności