Program Praktyk Letnich BP

Przyjmowani są praktykanci do wszystkich działów BP - w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez managerów. Czas trwania i zakres obowiązków określa manager działu, w zależności od rodzaju projektu. Miejscem odbywania praktyk jest najczęściej siedziba BP w Krakowie.

Program praktyk letnich

Co roku przyjmowani są kandydaci do różnych działów: finansowego, LPG, marketingu, HR czy działów operacyjnych. Najczęściej w praktykach biorą udział studenci IV lub V roku studiów, choć z oferty tej mogą skorzystać również studenci niższych roczników. Praktyki odbywające się w BP są płatne, a wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od czasu czy rodzaju pracy, a także doświadczenia kandydata i jego wiedzy.

Komentarze
Polityka Prywatności