Citigold Associate

Program Citigold Associate trwa 12 miesięcy. Oprócz szkolenia, uczestnik poznaje swojego mentora - managera Citigold, który towarzyszy, wspiera i współpracuje z uczestnikiem podczas całego okresu Programu.

Na początku każdy uczestnik programu uzyskuje dostęp do informatycznych systemów bankowych. Wiedza na temat systemów, a także UWS oraz CRM zostaje przekazana studentom podczas szkoleń.

Istotą Programu jest zdobywanie przez uczestników wiedzy oraz doświadczenia w zakresie obsługi zamożnych Klientów Citi Handlowy. Odbywa się to poprzez udział w rozbudowanym cyklu szkoleniowym oraz mentoring prowadzony przez wykwalifikowanych i doświadczonych managerów Citigold. 

Te wszystkie działania umożliwiają lepsze zrozumienie naszej działalności, produktów i usług, a także naszej kultury organizacyjnej. Uczestnictwo w Programie odbywa się w oparciu o umowę o pracę, stanowiąc pierwszy krok w budowaniu długofalowej współpracy.

Po zakończeniu Programu, najlepsi Uczestnicy otrzymują nowe wyzwania wewnątrz naszych struktur.

Komentarze
Polityka Prywatności