Program Managerski BAT

Celem Programu Managerskiego jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych w British American Tobacco. Program Managerski to 2 lata pełne wyzwań i bardzo intensywnego rozwoju.

Przy wsparciu osobistego Coacha uczestnicy programu poznają firmę, zdobywają wiedzę z wielu obszarów, a także rozwijają swoje zdolności interpersonalne. Mają okazję do sprawdzenia się w wielu ambitnych zadaniach i udowodnienia, że niemożliwe jest możliwe. A wszystko po to, aby przygotować się do pełnienia funkcji kierowniczej w BAT po ukończeniu Programu z sukcesem.

Nieodłącznym elementem Programu są rotacje - praca w różnych działach/zespołach firmy. Rotacje wszechstronnie rozwijają oraz dają szerokie spojrzenie na funkcjonowanie BAT na różnych poziomach organizacji. Dodatkowo w Program wpisane są projekty międzynarodowe. Jest to zarówno kolejne wyzwanie, jak i świetna okazja, aby poczuć, że BAT to prawdziwie międzynarodowa firma.

Komentarze
Polityka Prywatności