Program Praktyk Letnich BAT

Do udziału w programie zaproszeni są studenc II-V roku dowolnych kierunków studiów
z minimum dobrą znajomością języka angielskiego, podchodzących do zadań z energią, entuzjazmem i zaangażowaniem.

W trakcie praktyk uczestnik staje się pełnoprawnym członkiem zespołu i staje naprzeciw prawdziwych, biznesowych wyzwań, a za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie.

Praktykant ma za zadanie realizować samodzielne projekty i zadania w wybranym przez siebie dziale. Przy wykonywaniu czynności radą i cennymi wskazówkami będzie służył opiekun praktyki.

Komentarze
Polityka Prywatności