Imperial Way to Start

Challenging Path to półroczny program stażowy dla Studentów III, IV i V roku, organizowany przez Imperial Tobacco. Program został zapoczątkowany w 2009 roku, ma charakter płatny i obejmuje minimum 3 miesiące.

Program stażowy „Imperial Way to Start” jest organizowany w Pionie Handlowym firmy, w ramach którego można wyróżnić Działy: Sprzedaży, Badań i Analiz Rynkowych, Korporacyjno – Prawny, Marketingu, Finansowy i Personalny. Jest on przeznaczony dla absolwentów, którzy wkraczają na rynek pracy oraz studentów, którzy chcą przełożyć wiedzę merytoryczną na praktyczną.

Komentarze
Polityka Prywatności