Program Praktyk w T-Mobile

Do programu przyjmowani są studenci III, IV oraz V roku studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych do 26 roku życia. Praktyki odbywane w PTC są bezpłatne. Między Polską Telefonią Cyfrową SA a studentem podpisywane jest obustronne porozumienie na okres od 2 do 3 miesięcy.

Program praktyk studenckich w T-Mobile
Miejsce praktyk: w centrali w Warszawie oraz Biurach Regionalnych – Gdańsk, Katowice, Poznań, Warszawa.
Liczba miejsc: w zależności od potrzeb biznesowych.
Kto jest przyjmowany: studenci III, IV oraz V roku studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych do 26 roku życia.
Dodatkowe wymagania: zainteresowania w obszarze proponowanych praktyk.
Umowa i czas trwania: praktyki odbywane w T-Mobile są bezpłatne. 
Kiedy odbywają się praktyki: cały rok.

Komentarze
Polityka Prywatności