Program Praktyk Letnich Budimex

Praktyki w Budimeksie przeznaczone są dla: studentów od III roku, przyszłych inżynierów kierunków budowlanych kubaturowych i drogowo-mostowych, kolejowych oraz inżynierii sanitarnej.

Na praktyki najchętniej rekrutowani są studenci kierunków technicznych, znający języki obce i wyróżniających się umiejętnościami interpersonalnymi.

Oferowane są również miejsca w centrali Budimeksu SA w Pionie Ekonomiczno-Finansowym, w Pionie Zarządzania Kadrami, Pionie Prawno-Organizacyjnym, w Biurze ds. Komunikacji i w Budimeksie Nieruchomości.

Praktyki letnie obywają się głównie w miejscu realizacji konkretnych inwestycji lub w siedzibach spółek.

Komentarze
Polityka Prywatności