Program Adaptacji Zawodowej

Uczestnik ma szansę praktycznego sprawdzenia nabytej w trakcie studiów wiedzy oraz osobistych predyspozycji, jak i również możliwość uzyskania informacji na temat działalności i struktury Grupy Chemicznej Ciech oraz specyfiki pracy w branży chemicznej.

Adaptacja Zawodowa
Program obejmuje następujące moduły:
- Program praktyk
- Program staży
- Program adaptacyjny dla wybranych nowo zatrudnionych pracowników

"Dzięki temu projektowi mamy nadzieję, że do naszego zespołu pracowniczego dołączą młode, charakteryzujące się wysokim potencjałem rozwojowym osoby. Liczymy na to, że z jednej strony wniosą one do naszych Spółek świeże pomysły i rozwiązania, z drugiej zaś strony mogłyby przejmować i twórczo wykorzystać, zgromadzoną przez lata praktyki zawodowej, wiedzę i umiejętności doświadczonych pracowników."

Komentarze
Polityka Prywatności