Program Ambasadorski BRE Banku

Program skierowany jest studentów 2-5 roku studiów wyższych, aktywnych w środowisku akademickim. Istnieje duża szansa nawiązania dłuższej współpracy w ramach płatnego stażu.

Rola Ambasadora BRE Banku

  • wsparcie w zakresie podejmowania i realizowania działań w środowisku akademickim (warsztaty, targi pracy, spotkania z ekspertami BRE Banku na uczelniach)
  • doradztwo w zakresie kanałów i form promocji programu rozwoju młodych talentów BRE Banku w środowisku akademickim
  • współpraca z działem HR w zakresie rekrutacji do programu rozwoju młodych talentów oraz promocja programu wśród studentów

Komentarze
Polityka Prywatności