Program Stażowy Wrigley Polska

Działalność firmy: produkcyjna
Branża firmy: przemysł, spożywcza

Program Stażowy Wrigley Poland skierowany jest do osób z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, zarówno do studentów IV i V roku, jak i absolwentów.

Celem Programu Stażowego Wrigley Poland, jest rekrutacja najlepszych kandydatów na rynku, którzy po odbyciu stażu, będą gotowi do podjęcia ciekawych wyzwań pracy zawodowej w Wrigley Poland.

Stażysta będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie konkretnego projektu, uzgodnionego indywidualnie przed podjęciem stażu. Proponowane projekty, umożliwią aktywne uczestnictwo w procesach biznesowych, wykazanie się wiedzą, umiejętnościami i kreatywnością oraz zdobycie doświadczenia w energicznych i profesjonalnych zespołach.

Komentarze
Polityka Prywatności